Beste,

In het kader van de automatische berekening van de nationale kampioenschappen 2022 en in het belang van jullie liefhebbers dringen wij er op aan:

De 7 CIJFERS van het ringnummer en het jaartal grondig te controleren bij de inkorving;
De inkorvingsgegevens ONMIDDELLIJK na de inkorving over te maken aan KBDB-admin
De DEFINITIEVE uitslagen ONMIDDELLIJK op te laden in KBDB-admin

en dit voor ALLE wedvluchten vanaf de snelheid tot en met de internationale grote fond wedvluchten.

Voor de (inter)nationale wedvluchten dienen bovendien de bestatigingsgegevens ONMIDDELLIJK te worden overgemaakt aan Datatechnology.

Alvast hartelijk dank voor de fijne samenwerking.

Met vriendelijke groeten.
De nationale voorzitter, De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien. Denis Sapin.