Gezien de verwachte zeer hoge temperatuur voor dinsdag wordt de leervlucht uit Hannu afgelast en een week later ingepland. Voor de lokalen die inkorven op Mettet op dinsdadg, is er ook geen inkorving. De toestand wordt verder opgevolgd.