Mededeling aan de duivenliefhebbers van de PE Limburg
Wij informeren de duivenliefhebbers dat voor de kampioenschappen 2022 van de PE Limburg en de liefhebbers hun deelnameformulier moeten overmaken aan de KBDB zoals voorzien in de criteria.
Dit kan per mail aan dubois.e@kbdb.be of per post aan KBDB PE Limburg, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle.
Het opgaveformulier dient UITERLIJK 23 SEPTEMBER 2022 toe te komen op volgend adres : KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 HALLE of via mail dubois.e@kbdb.be.

Voor zendingen per post wordt poststempel 22.09.22 als uiterste datum aanvaard.

Gelieve het deelnameformulier rechtstreeks aan de secretaris van uw afdeling te zenden en niet naar nationaal@kbdb.be of per post aan KBDB, PE Limburg, Gaasbeeksesteenweg 52-54, 1500 Halle.
Voor Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant : dubois.e@kbdb.be